Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

ZAKRES USŁUG

Świadczymy usługi z zakresu następujących dziedzin prawa:

> prawo cywilne

> prawo rodzinne i opiekuńcze

> prawo spadkowe

> prawo pracy

> prawo administracyjne

>prawo gospodarcze i handlowe

>prawo zamówień publicznych


Efektywność, zaangażowanie oraz kreatywne podejście, to cechy wyróżniające naszą pracę na każdym z poziomów oferowanych usług

 

Pomocy prawnej udzielamy w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

 

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, polski rynek pracy obliguje pracodawców do uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Nasza Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną w tej dziedzinie. Usługa obejmuje pełen zakres czynności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej i jego zatrudnieniem, a także ubieganiem się o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa administracyjnego.

Nasza pomoc prawna dotyczy spraw, związanych z uzyskiwaniem dla cudzoziemców: wiz, kart czasowego pobytu, kart stałego pobytu, kart długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, jak również pozwoleń na pracę wraz z wymaganą dokumentacją. W ramach prezentowanej usługi oferujemy także usługi doradcze w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wszelką pomoc prawną związaną z indywidualnymi potrzebami cudzoziemców

Oferta obejmuje:

  • pomoc przy zdobyciu wiz i zaproszeń;
  • pomoc przy legalizacji pobytu
  • pomoc przy sprawach związanych z zatrudnieniem
  • pomoc przy zdobywaniu wszelkich innych zezwoleń niezbędnych dla cudzoziemców
  • doradztwo prawne związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców
  • rejestrację pojazdów
  • wymianę praw jazdy
  • tłumaczenia przysięgłe
  • bezpośrednią reprezentację Klienta w sądach i innych organach władzy państwowej
  • pomoc prawną w zakładaniu firm z obcym kapitałem

Od dnia 12 czerwca 2012 weszła w życie zmiana prawna, dotycząca uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę w Polsce, dla cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące
Jeżeli cudzoziemiec:
1/ posiada umowę o pracę lub przedwstępną umowę o pracę na okres minimum 1 roku w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
2/ posiada wyższe kwalifikacje zawodowe
3/posiada ubezpieczenie zdrowotne
może starać się o pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – tzw. NIEBIESKA KARTA UE.

Taka karta wydawana jest we wszystkich Państwach należących to Unii Europejskiej . Okres przebywania na podstawie NIEBIESKIEJ KARTY UE w innych krajach Unii Europejskiej wlicza się do pięcioletniego okresu pobytu na terenie RP, co przyspiesza możliwość uzyskania statusu uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE ( karta stałego pobytu UE) , pod warunkiem ,że cudzoziemiec przebywał minimum 2 lata na podstawie NIEBISEKIEJ KARTY w POLSCE , bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

NEBIESKA KARTA wydawana jest na okres od powyżej 3 m-cy do 2 lat.

link: Informacje dla cudzoziemców - dziennik ustaw

 

 

Szkolenia

Kancelaria na stałe współpracuje z firmami organizującymi prestiżowe ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje oraz szkolenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów prowadzimy również szkolenia zamknięte dla firm, całkowicie dopasowane do oczekiwań klienta oraz zorientowane na specyfikę firmy i obszar jej działalności. 
Szkolenia te mają charakter warsztatów lub wykładów i są ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów w sferze działalności Klienta.